Info - Corneille

Corneille

Corneille werd geboren in het Belgische Luik 1922 - 2010, zoon van Nederlandse ouders. Hoewel grotendeels autodidact, volgde hij kunstcursussen aan de Amsterdamse Rijksacademie. In het begin beïnvloed door het werk van Picasso, trad later toe tot de Cobra-beweging; hij is daarvan medeoprichter, samen met onder andere Karel Appel. In 1950 verhuisd hij van Amsterdam naar Parijs. Trouwde in 1955 in Amsterdam met Henny Riemens en reisde naar o.a. Noord-Afrika, Noord-Amerika, de Antillen en Zuid-Amerika. Dit is zeker terug te zien in zijn schilderijen. Vrouwen, vogels, bloemen en vaak personages zijn hierin vaak een kenmerk. De laatste jaren had Corneille zijn atelier in Parijs, hij leefde later teruggetrokken in het Maison du Cedres in het Franse departement Val-d'Oise. Corneille werd begraven op de begraafplaats waar in 1890 ook Vincent van Gogh werd begraven.

Corneille was born in Liege, Belgium, 1922 - 2010, the son of Dutch parents. Although largely self-taught, he took art courses at Amsterdam's Rijksacademie. Initially influenced by the work of Picasso, later joined the Cobra movement; he co-founded it, along with Karel Appel, among others. In 1950, he moved from Amsterdam to Paris. Married Henny Riemens in Amsterdam in 1955 and travelled to North Africa, North America, the Antilles and South America, among other places. This is certainly reflected in his paintings. Women, birds, flowers and often characters are often a feature in them. In his final years, Corneille had his studio in Paris; he later lived retired at the Maison du Cedres in the French department of Val-d'Oise. Corneille was buried in the cemetery where Vincent van Gogh was also buried in 1890.

Corneille est né à Liège, en Belgique, de 1922 à 2010, fils de parents néerlandais. Bien que largement autodidacte, il a suivi des cours d'art à la Rijksacademie d'Amsterdam. D'abord influencé par l'œuvre de Picasso, il rejoint ensuite le mouvement Cobra, qu'il a cofondé avec Karel Appel, entre autres. En 1950, il quitte Amsterdam pour s'installer à Paris. Il a épousé Henny Riemens à Amsterdam en 1955 et a voyagé, entre autres, en Afrique du Nord, en Amérique du Nord, aux Antilles et en Amérique du Sud. Cela se reflète certainement dans ses peintures. Les femmes, les oiseaux, les fleurs et souvent les personnages y sont souvent représentés. Ces dernières années, Corneille avait son atelier à Paris ; il a ensuite vécu à la retraite à la Maison des Cèdres, dans le département français du Val-d'Oise. Corneille a été enterré dans le cimetière où Vincent van Gogh a également été enterré en 1890

Scroll naar boven