Info - Dirk de Keyzer

Dirk de Keyzer

Dirk de Keyzer werd geboren in België, in 1958. Op de Koninklijke academie te Eeklo ontwikkelde Dirk de Keyzer een voorkeur voor het werken in brons. De verloren -was-methode die hij toepast is een arbeidsintensieve en omslachtige methode om in brons te werken. Maar deze nadelen wegen niet op tegen het duurzame en tijdloze resultaat. Hij is een meester in deze techniek, wat blijkt uit het feit dat hij ook complexe beelden kan vervaardigen. Het boetseren is voor hem de grootste uitdaging, dit alles met een oog voor het fijnste detail. Ook de speciale patine is een kenmerkend onderdeel van zijn stijl. Zijn inspiratie haalt hij onder meer uit zijn reizen naar Afrika en India maar ook uit de mensen om hem heen. Wat zijn beelden vooral uitstralen zijn positiviteit en een subtiele humor. Dat deze humor bruggen kan slaan blijkt wel uit het feit dat mensen uit verschillende culturen zijn beelden waarderen. Door zijn unieke persoonlijk stijl heeft hij een heel eigen gezicht in de kunstwereld. Vandaag de dag is hij actief in verschillende landen over heel de wereld. Exposities in België, Nederland, Frankrijk, Zwitserland, Libanon en de Verenigde Staten van Amerika.

Dirk de Keyzer est né en Belgique, en 1958. À l'Académie royale d'Eeklo, Dirk de Keyzer a développé une préférence pour le travail du bronze. La méthode de la cire perdue qu'il utilise est une méthode de travail du bronze lourde et exigeante en main-d'œuvre. Mais ces inconvénients l'emportent sur le résultat durable et intemporel. Il est passé maître dans cette technique, comme en témoigne le fait qu'il peut également réaliser des sculptures complexes. La modélisation est le plus grand défi pour lui, tout en ayant l'œil pour le plus petit détail. La patine particulière est également un élément caractéristique de son style. Son inspiration vient de ses voyages en Afrique et en Inde, mais aussi des gens qui l'entourent. Ce que ses sculptures dégagent principalement, c'est de la positivité et un humour subtil. Le fait que des personnes de cultures différentes apprécient ses images prouve que cet humour peut jeter des ponts. Grâce à son style personnel unique, il a son propre visage dans le monde de l'art. Aujourd'hui, il est actif dans différents pays du monde entier. Expositions en Belgique, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, au Liban et aux États-Unis d'Amérique.

Dirk de Keyzer wurde 1958 in Belgien geboren. An der Königlichen Akademie in Eeklo entwickelte Dirk de Keyzer eine Vorliebe für die Arbeit in Bronze. Das von ihm angewandte Wachsausschmelzverfahren ist eine arbeitsintensive und mühsame Methode der Bronzebearbeitung. Aber diese Nachteile überwiegen das dauerhafte und zeitlose Ergebnis. Dass er diese Technik beherrscht, beweist die Tatsache, dass er auch komplexe Skulpturen herstellen kann. Das Modellieren ist für ihn die größte Herausforderung, und das mit einem Auge für das kleinste Detail. Die besondere Patina ist ebenfalls ein charakteristischer Teil seines Stils. Er lässt sich von seinen Reisen nach Afrika und Indien, aber auch von den Menschen in seinem Umfeld inspirieren. Was seine Skulpturen vor allem ausstrahlen, sind Positivität und ein subtiler Humor. Dass dieser Humor Brücken bauen kann, zeigt die Tatsache, dass Menschen aus verschiedenen Kulturen seine Bilder schätzen. Aufgrund seines einzigartigen persönlichen Stils hat er in der Kunstwelt sein ganz eigenes Gesicht. Heute ist er in verschiedenen Ländern auf der ganzen Welt tätig. Ausstellungen in Belgien, den Niederlanden, Frankreich, der Schweiz, im Libanon und in den Vereinigten Staaten von Amerika

Scroll naar boven