Info - Marta Shmatava

Marta Shmatava

Marta Shmatava werd geboren in 1965 in Minsk, de hoofdstad van Wit-Rusland. Haar vader Viktor Shmatova is Wit-Russische kunstenaar, kunstcriticus en wetenschapper. In de Wit-Russische Academie van Beeldende Kunsten kreeg Marta klassiek onderwijs in academische tekenen, schilderen naar de natuur en kunstgeschiedenis. Ze werkt met olieverf op doek. Inspiratie vindt ze in de mens: mens en tijd, mens en natuur, mens en meditatie.  Ze vindt het fascinerend om het mysterieuze innerlijke van de mens te ontdekken zoals gedachten, fantasieën, ervaringen en gevoelens, en deze te vertalen naar haar doeken. Marta Shmatava maakt uitgebreid gebruik van kleur om harmonie te creëren en daardoor de impact van haar boodschap te versterken. Dit wordt extra benadrukt door de positieve symboliek in haar schilderijen. Als kunstenares heeft ze dan ook de mogelijkheid om dit door haar schilderijen te communiceren met huidige en toekomstige generaties.

Marta Shmatava est née en 1965 à Minsk, la capitale du Belarus. Son père, Viktor Shmatova, est un artiste, critique d'art et scientifique biélorusse. À l'Académie des beaux-arts de Biélorussie, Marta a reçu une formation classique en dessin académique, en peinture d'après nature et en histoire de l'art. Elle travaille à l'huile sur toile. Elle trouve son inspiration dans les êtres humains : l'homme et le temps, l'homme et la nature, l'homme et la méditation.  Elle trouve fascinant de découvrir la vie intérieure mystérieuse de l'homme, comme ses pensées, ses fantasmes, ses expériences et ses sentiments, et de les traduire dans ses toiles. Marta Shmatava fait un usage intensif de la couleur pour créer une harmonie, renforçant ainsi l'impact de son message. Ceci est encore accentué par le symbolisme positif de ses peintures. En tant qu'artiste, elle a donc la capacité de communiquer cela à travers ses peintures aux générations actuelles et futures.Marta Shmatava wurde 1965 in Minsk, der Hauptstadt von Belarus, geboren. Ihr Vater Viktor Shmatova ist ein weißrussischer Künstler, Kunstkritiker und Wissenschaftler. An der Weißrussischen Akademie der Schönen Künste erhielt Marta eine klassische Ausbildung in akademischem Zeichnen, Malen nach der Natur und Kunstgeschichte. Sie arbeitet mit Öl auf Leinwand. Ihre Inspiration findet sie im Menschen: Mensch und Zeit, Mensch und Natur, Mensch und Meditation.  Sie findet es faszinierend, das geheimnisvolle Innenleben des Menschen, seine Gedanken, Fantasien, Erfahrungen und Gefühle zu entdecken und in ihre Bilder zu übertragen. Marta Shmatava setzt die Farbe ausgiebig ein, um Harmonie zu schaffen und so die Wirkung ihrer Botschaft zu verstärken. Dies wird durch die positive Symbolik in ihren Gemälden noch unterstrichen. Als Künstlerin hat sie daher die Möglichkeit, dies den heutigen und künftigen Generationen durch ihre Bilder zu vermitteln.

Scroll naar boven