Info - Coren Geus

Coren Geus

Van jongs af aan had Coren Geus (1946) altijd al de interesse voor de schilderkunst. Ervaring deed ze onder meer op door 2 jaar gezamenlijk in een atelier te schilderen met Olaf Cleofas. Het streven naar de hoogst bereikbare zuiverheid en schoonheid is wat Coren Geus nastreeft. Zij zoekt de zuiverheid vooral in het licht en dat vraagt per definitie om een voorwerp, een medium dat het weerkaatst. Daarom ligt haar voorkeur bij glasobjecten. Met discipline schildert Coren Geus deze voorwerpen, meestal schalen, kommen en bokalen, waarmee zij het licht vorm en kleur geeft. Met minimale middelen bewijst Coren Geus dat licht synoniem is aan emotie. Zelfs op koude, ondoordringbare voorwerpen laat zij een licht weerkaatsen dat diep in het gevoel doordringt. Dan is er ook nog de kunst van het weglaten, waardoor de werken een rust uitstralen en nog meer kracht krijgen. De composities zijn origineel en overwogen en mede daardoor ook fascinerend. Exposities in Nederland.

Dès qu’il était jeune, son intérêt s’est concentré sur la peinture. Il a, entre autres, acquis sont expérience en peignant durant 2 ans dans un atelier ensemble avec Olaf Cleofas. Coren Geus (1946) aspire la beauté et la pureté au niveau le plus élevé. Elle cherche la pureté surtout dans la lumière et cela demande par définition un objet, un médium dans lequel la lumière se réfléchit. C’est la raison pour laquelle elle préfère les objets en verre. C’est avec une énorme discipline que Coren Geus peint ces objets, la plupart du temps des plats, des coupes, des bocaux au moyen desquels elle donne forme et couleur à la lumière. A l’aide de moyens minimaux, Coren Geus prouve que la lumière est synonyme de l’émotion. Même sur des objets froids et impénétrables, elle fait réfléchir la lumière qui rejoint de manière approfondie le sentiment. En outre, il y a encore l’art de suppression. Ainsi, les œuvres rayonnent le calme et sont dotés d’encore plus de force. Les compositions sont originales et réfléchies, disons aussi fascinantes. Expositions aux Pays-Bas.

Scroll naar boven