Info - Wies van Dort

Wies van Dort

KK : kunstkoop regeling mogelijk

Galerie Oocker biedt de mogelijkheid om kunst uit de collectie te verwerven met een gespreide betaling zonder dat u hierover rente betaalt.


Wies van Dort, Nederland 1936 -2017. Opgeleid aan de Academie voor Beeldende Kunsten in Amsterdam. Beelden maakte zij in steen, keramiek en brons. Wies hield niet zo van uitgebreide verhalen over thema’s en stijlen, ze wilde zich daar niet te veel op vastleggen en ervaarde dat als te beperkend. Bij haar bronzen beelden spelen beweging en dynamiek een belangrijke rol. De vrouwenfiguren die zij maakt zijn dikwijls ook een beetje in zichzelf gekeerd. Het accent ligt eigenlijk voornamelijk op de kleding en beweging daarin. Ze hebben daarnaast ook iets meditatiefs. Qua houding zijn ze zeer expressief. Haar figuren zijn veelal zwierig en wervelend. Esthetiek is duidelijk en overtuigend aanwezig in de bronzen. Dat geldt evenzeer voor de ritmiek als voor de huid van de beelden de bronzen vertonen een grote diversiteit en raffinement. De detaillering en afwerking versterkt hun lichaamstaal. De bronzen zijn unica.

Wies van Dort, Niederlande 1936 -2017. Ausgebildet an der Akademie der Schönen Künste in Amsterdam. Sie schuf Skulpturen aus Stein, Keramik und Bronze. Wies mochte keine ausgefeilten Geschichten über Themen und Stile, sie wollte sich nicht zu sehr darauf festlegen und empfand das als zu einschränkend. In ihren Bronzeskulpturen spielen Bewegung und Dynamik eine wichtige Rolle. Die weiblichen Figuren, die sie entwirft, sind oft auch ein wenig introspektiv. Der Akzent liegt dabei vor allem auf der Kleidung und der darin enthaltenen Bewegung. Sie haben auch etwas Meditatives an sich. Ihre Körperhaltung ist sehr ausdrucksstark. Ihre Figuren sind meist schneidig und wirbelnd. Die Ästhetik ist in den Bronzen deutlich und überzeugend präsent. Dies gilt auch für den Rhythmus und die Haut der Skulpturen, die in den Bronzen eine große Vielfalt und Raffinesse aufweisen. Die Details und die Verarbeitung unterstreichen ihre Körpersprache. Die Bronzen sind Unikate.

Wies van Dort, Pays-Bas 1936 -2017. Formé à l'Académie des Beaux-Arts d'Amsterdam. Elle a réalisé des sculptures en pierre, en céramique et en bronze. Wies n'aimait pas les histoires élaborées sur les thèmes et les styles, elle ne voulait pas trop s'y engager et vivait cela comme trop limitatif. Dans ses sculptures en bronze, le mouvement et la dynamique jouent un rôle important. Les figures féminines qu'elle réalise sont souvent aussi un peu introspectives. En fait, l'accent est surtout mis sur les vêtements et les mouvements qui s'y trouvent. Ils ont aussi quelque chose de méditatif. En termes de posture, ils sont très expressifs. Ses figures sont le plus souvent fringantes et tourbillonnantes. L'esthétique est présente de manière claire et convaincante dans les bronzes. Cela s'applique également au rythme et à la peau des sculptures ; les bronzes présentent une grande diversité et un grand raffinement. Les détails et les finitions mettent en valeur leur langage corporel. Les bronzes sont uniques en leur genre.

Scroll naar boven