Info - Jan Latinne

Jan Latinne

KK : kunstkoop regeling mogelijk

Galerie Oocker biedt de mogelijkheid om kunst uit de collectie te verwerven met een gespreide betaling zonder dat u hierover rente betaalt.

Jan Latinne 1936 België,
zijn schilderijen worden door kijkers vaak omschreven als vrolijk. Bovendien is het werk expressief. Wie het werk van Latinne ziet, voelt het onmiskenbare optimisme en positivisme dat als een rode draad door zijn oeuvre loopt. De in Hamont geboren kunstenaar doet zijn eigen ding en laat zich niet afleiden door de toevallig heersende opinie van het moment. Met die houding heeft Jan al heel wat harten gewonnen. En dat blijkt: al sinds 1969 heeft Jan Latinne vele malen internationaal geëxposeerd. Het werk heeft veel gemeen met de ongebreidelde fantasie en puurheid van een kind, want echte schoonheid ligt in de basiselementen van het leven; zo schildert Latinne en dat zijn de thema's die hij kiest voor zijn doeken. Door zijn eigen methode weet hij diepe emoties op te roepen en blijvende indrukken achter te laten; dit is een gave die weinigen bezitten. 

Jan Latinne 1936 Belgique, ses peintures sont souvent décrites par les spectateurs comme étant gaies. En outre, l'œuvre est expressive. Ceux qui voient l'œuvre de Latinne ressentent l'optimisme et le positivisme indéniables qui traversent son œuvre comme un fil conducteur. L'artiste originaire de Hamont fait ce qu'il veut et ne se laisse pas distraire par l'opinion fortuite du moment. Avec cette attitude, Jan a déjà gagné de nombreux cœurs. Et cela se voit : depuis 1969 déjà, Jan Latinne a exposé à de nombreuses reprises au niveau international. L'œuvre a beaucoup en commun avec l'imagination débridée et la pureté d'un enfant, car la vraie beauté réside dans les éléments de base de la vie ; c'est ainsi que Latinne peint et ce sont les thèmes qu'il choisit pour ses toiles. Grâce à sa propre méthode, il parvient à susciter des émotions profondes et à laisser des impressions durables ; c'est un don que peu possèdent.
Scroll naar boven