Info - Mario Fasano

Mario Fasano

KK : kunstkoop regeling mogelijk

Galerie Oocker biedt de mogelijkheid om kunst uit de collectie te verwerven met een gespreide betaling zonder dat u hierover rente betaalt.


Mario Fasano 1981 Nederland. Opgegroeid in een familie van kunstliefhebbers, zit zijn enthousiasme en waardering voor grote kunstwerken in zijn DNA. Fasanos echte passie voor de schilderkunst zelf, kwam echter pas later in zijn leven. Na reizen door Zuid- en Midden-Amerika werd Mario geraakt door de schoonheid van kleurrijke landschappen. Dit was de vonk die een brandende passie veroorzaakte om te gaan schilderen. Hij besloot parttime te gaan werken en besteedde het leeuwendeel van zijn tijd aan het verwezenlijken van zijn droom. Hij had geen betere keuze kunnen maken. Zijn schilderijen zijn een perfecte balans van kleur, licht en compositie die allemaal samenvloeien op het doek. Fasanos kunstwerken zijn een fantastisch schouwspel dat de toeschouwer meeneemt op een avontuurlijke reis naar een plek van onze dromen.

Mario Fasano 1981 Pays-Bas. Élevé dans une famille d'amateurs d'art, son enthousiasme et son appréciation des grandes œuvres d'art sont dans son ADN. La véritable passion de Fasano pour la peinture elle-même est toutefois apparue plus tard dans sa vie. Après avoir voyagé en Amérique du Sud et en Amérique centrale, Mario a été frappé par la beauté des paysages colorés. C'est l'étincelle qui a allumé une passion brûlante pour commencer à peindre. Il a décidé de travailler à temps partiel et de consacrer la majeure partie de son temps à la réalisation de son rêve. Il n'aurait pas pu faire un meilleur choix. Ses peintures sont un équilibre parfait entre les couleurs, la lumière et la composition, qui s'harmonisent sur la toile. Les œuvres de Fasano sont un spectacle fantastique qui entraîne le spectateur dans un voyage aventureux vers un lieu de rêve.

Scroll naar boven