Info - Peter Harskamp

Peter Harskamp

Peter Harskamp 1951 NL Na het voltooien van zijn opleiding aan de Academie van Beeldende Kunsten te Rotterdam in 1973, maakte hij eerst keramische beelden en later ook bronzen beelden en schilderijen. Alhoewel het werk van Peter Harskamp figuratief is, heeft het ook een duidelijke abstractie in zich. Je zou kunnen zeggen op de rand van zowel abstractie en figuratie. Zijn onovertroffen originele beeldvorm is duidelijk herkenbaar in zijn schilderijen en beelden. Deze combinatie van stijl en compositie maakt zijn beeldtaal uniek. De werken zijn ontwapenend mede door de positieve thema’s als wel de rust die ervan uitgaat. De schilderijen zijn gelaagd geschilderd zodat de kleuren hiervan een bijzondere uitstraling hebben. Peter Harskamp exposeerde, sinds 1975 toen hij zelfstandig beeldend kunstenaar werd, onder andere in Nederland, Frankrijk, Zwitserland, België, USA, Duitsland en Taiwan.


Peter Harskamp 1951 NL Nach seiner Ausbildung an der Akademie für Bildende Künste in Rotterdam 1973 fertigte er zunächst Keramikskulpturen und später auch Bronzeskulpturen und Gemälde an. Obwohl das Werk von Peter Harskamp figurativ ist, hat es auch eine klare Abstraktion. Man könnte sagen, sowohl am Rande der Abstraktion als auch der Figuration. Seine unübertroffene ursprüngliche Bildform ist in seinen Gemälden und Bildern deutlich zu erkennen. Diese Kombination aus Stil und Komposition macht seine Bildsprache einzigartig. Die Werke entwaffnen zum Teil aufgrund der positiven Themen sowie der Ruhe, die von ihnen ausgeht. Die Gemälde sind so geschichtet, dass die Farben eine besondere Erscheinung haben. Peter Harskamp stellte seit 1975 aus, als er ein unabhängiger bildender Künstler wurde, unter anderem in den Niederlanden, Frankreich, der Schweiz, Belgien, den USA, Deutschland und Taiwan.

Peter Harskamp 1951 NL Après avoir terminé ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Rotterdam en 1973, il a d'abord réalisé des sculptures en céramique, puis des sculptures en bronze et des peintures. Bien que l'œuvre de Peter Harskamp soit figurative, elle comporte également une part d'abstraction évidente. On pourrait dire à la limite de l'abstraction et de la figuration. Sa forme visuelle originale inégalée est clairement reconnaissable dans ses peintures et ses sculptures. Cette combinaison de style et de composition rend son imagerie unique. Les œuvres sont désarmantes, notamment en raison de leurs thèmes positifs et de leur tranquillité. Les tableaux sont peints en plusieurs couches afin que leurs couleurs aient un éclat particulier. Depuis qu'il est devenu un artiste indépendant en 1975, Peter Harskamp a exposé aux Pays-Bas, en France, en Suisse, en Belgique, aux États-Unis, en Allemagne et à Taiwan.

Scroll naar boven