Info - J.L. Martin

J.L. Martin

J.L. Martin, 1955, Nederland. Studie aan de Koninklijke academie voor schone kunsten te Antwerpen, België, specialisatie: schilderkunst. Louis Martin leeft in België teruggetrokken in de stilte van zijn atelier en werk daar aan zijn schilderijen met gezichten die tot stand komen zonder technologische hulpmiddelen. De afstandelijkheid die hij nastreeft, brengt hij tot stand door er een tweede dimensie aan toe te voegen. Door het doek plaatselijk te verhogen verliest de afgebeelde persoon zijn identiteit en wordt als het ware een nieuwe entiteit. Statement: Ik wil beelden scheppen die enerzijds tijdloosheid uitstralen en anderzijds duidelijk hun wortels hebben in het verleden. Kunst dient iets toe te voegen, iets zichtbaar te maken wat anders verborgen blijft. Het is voor mij een doeltreffende manier om de wereld te interpreteren.

J.L. Martin, 1955, Pays-Bas. Etudes à l'Académie royale des Beaux-Arts d'Anvers, Belgique, spécialisation : peinture. Louis Martin vit en Belgique, retiré dans le silence de son atelier, où il travaille sur ses tableaux aux visages créés sans aides technologiques. Il parvient à l'éloignement qu'il recherche en ajoutant une deuxième dimension. En soulevant localement la toile, le personnage représenté perd son identité et devient, en quelque sorte, une nouvelle entité. Déclaration : Je veux créer des sculptures qui rayonnent d'intemporalité d'une part et qui ont clairement leurs racines dans le passé d'autre part. L'art doit ajouter quelque chose, rendre visible quelque chose qui, autrement, resterait caché. Pour moi, c'est un moyen efficace d'interpréter le monde.


Scroll naar boven