Info - Paul Rouwette

Paul Rouwette

KK : kunstkoop regeling mogelijk

Galerie Oocker biedt de mogelijkheid om kunst uit de collectie te verwerven met een gespreide betaling zonder dat u hierover rente betaalt.


Op de academie voor Schone Kunsten in Antwerpen wordt Paul Rouwette geschoold op traditionele leest. Ook anatomie was daar een belangrijk onderdeel van. In het begin experimenteert hij met diverse onderwerpen. Dan kiest hij na enige tijd de vrouw als onderwerp in zijn schilderijen. Omdat hij hier zeer succesvol mee is krijgt hij ook veel portretopdrachten. In het buitenland krijgt hij veel waardering voor zijn impressionistisch geschilderde werken met vrouwen in een theatrale stijl. In de loop der jaren verandert zijn stijl van impressionistisch naar expressief, het kleurgebruik wordt krachtiger, en het werk word semi-abstract. Nu schildert hij geheel abstracte doeken maar wel met de ambachtelijke technieken waar hij ervaring mee heeft. Ook past hij nieuwe technieken toe waardoor hij ook in deze schilderijen een eigen stijl ontwikkelt. Maar toch blijft zijn specifiek kleurgebruik een herkenbare factor. Paul Rouwette schildert in prachtige olieverftinten met palet en penseel, en zoekt naar eenheid in abstracte elementen. Door dit alles in oorspronkelijke composities te plaatsen hebben zijn doeken een tijdloze beleving. Exposities in Nederland, België, Duitsland en de en de Verenigde Staten van Amerika.

Paul Rouwette a suivi des cours traditionnels à l’Académie des Beaux-Arts à Anvers. L’anatomie en fut élément important. Au début, il expérimentait avec de divers sujets. Après quelque temps, il opte pour la femme comme sujet dans ses peintures. Vu qu’il rencontre un énorme succès à cet effet, il reçoit aussi beaucoup de demandes pour réaliser des portraits. En étranger, il est fort apprécié pour ses peintures impressionnistes montrant des femmes dans un style théâtral. Au fil des années, il change son style d’impressionniste à expressif, l’emploi des couleurs devient plus intensif et l’œuvre est semi-abstrait. Actuellement, il réalise des peintures entièrement abstraites, cependant avec les techniques artisanales dont il a l’expérience. Il applique aussi de nouvelles techniques et développe donc dans ces peintures un style personnel. Toutefois, son emploi de couleurs reste spécifique, disons un facteur reconnaissable. Pour ses peintures, Paul Rouwette utilise de superbes couleurs à l’huile avec palette et pinceau et cherche l’unité dans les éléments abstraits. En incorporant tout ceci dans des compositions originales, ses peintures reflètent une expérience infinie. Expositions aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne et aux Etats-Unis.

An der Akademie der Schönen Künste in Antwerpen wurde Paul Rouwette nach traditionellem Muster geschult. Auch die Anatomie spielte dabei eine wichtige Rolle. Zunächst experimentiert er mit verschiedenen Themen. Dann, nach einiger Zeit, wählt er Frauen als Thema seiner Gemälde. Da er damit sehr erfolgreich ist, bekommt er auch viele Porträtaufträge. Im Ausland wird er für seine impressionistisch gemalten Werke mit Frauen im theatralischen Stil sehr geschätzt. Im Laufe der Jahre ändert sich sein Stil von impressionistisch zu expressiv, die Farben werden kräftiger und die Werke werden halb abstrakt. Jetzt malt er völlig abstrakte Leinwände, aber mit den handwerklichen Techniken, mit denen er Erfahrung hat. Er wendet auch neue Techniken an und entwickelt auch in diesen Gemälden seinen eigenen Stil. Dennoch bleibt sein spezifischer Einsatz von Farbe ein erkennbarer Faktor. Paul Rouwette malt in schönen Öltönen mit Palette und Pinsel und sucht die Einheit in abstrakten Elementen. Indem er all dies in originelle Kompositionen einbindet, haben seine Bilder eine zeitlose Wirkung. Ausstellungen in den Niederlanden, Belgien, Deutschland und den Vereinigten Staaten von Amerika.

Scroll naar boven