Info - Jos Kuppens

Jos Kuppens

KK : kunstkoop regeling mogelijk

Galerie Oocker biedt de mogelijkheid om kunst uit de collectie te verwerven met een gespreide betaling zonder dat u hierover rente betaalt.


Aan de Stedelijke Academie voor Plastische Kunsten in Genk volgde Jos Kuppens (1954) een opleiding in beeldhouwen, monumentale keramiek en tekenen. Hout was in het begin zijn passie, daarna experimenteerde hij onder meer met brons, keramiek, glas, marmer en arduin. Nu maakt Jos Kuppens vooral vrouwelijke figuren uit Belgische marmersoorten, zoals het zwarte marmer, noir mazy. Maar ook granieten beelden. Zijn beelden tonen de vrouwelijke torso, maar zeer geabstraheerd. En telkens weer slaagt hij erin om dit onderwerp uniek uit te beelden. Met dit samensmelten van het figuratieve en abstracte haalt hij een maximaal rendement. Dit resulteert in een vormverhouding, vakverdeling, contrast en lijnvoering die spanning en harmonie oproepen. Exposities in Nederland, België, en de Verenigde Staten van Amerika.

L’Académie municipale pour les Arts Plastiques à Genk accueillit Jos Kuppens (1954) en vue d’une formation en sculpture, céramique monumentale et dessins. Au début, le bois fut sa passion, par la suite il a expérimenté, entre autres, avec le bronze, la céramique, le verre, le marbre et la pierre de taille. Actuellement, Jos Kuppens réalise surtout des figures féminines en diverses sortes de marbre belge, tel que le marbre noir, noir mazy. Mais aussi des sculptures en granite. Ses sculptures dévoilent le torse féminin toutefois très abstrait. Et à chaque reprise il réussit à exprimer ce sujet unique. En fusionnant l’aspect figuratif avec l’aspect abstrait, il obtient un rendement maximal. Ceci résulte en un excellent rapport de formes, de contrastes et de lignes marquantes qui suscitent la tension et l’harmonie. Expositions aux Pays-Bas, en Belgique et aux Etats-Unis.

Scroll naar boven